Strindberg

Teos: Kaupunki

Tissot

Teos: A Convalescent

Tissot

Teos: Pariisitar

Toulouse

Teos: Punainen mylly

Toulouse

Teos: Poster

Turner

Teos: Tyttö